0

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě UpravSe.cz, provozovaném obchodní společností B.fly s.r.o. se sídlem Pálavské náměstí 2b, 628 00 Brno, Česká republika, IČ: 27709094, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddělení C, vložka 53455.

1) O REGISTRACI

'Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě B.fly s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.'

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží již bylo vyprodáno. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. Nabízíme k prodeji pouze zboží, které máme skladem. Vzhledem k tomu, že toto zboží nabízíme k prodeji i v naši prodejně, může nastat situace, že některé zboží bude i přes to vyprodáno. Specifikaci objednávaného zboží nelze měnit jakýmikoli dodatky.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky lze provést pouze e-mailem. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) DRUHY DOPRAVY VEŘEJNÝMI PŘEPRAVCI:


ZBOŽÍ DORUČOVANÉ NA ADRESU - GLS

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 89,- Kč (při objednávce od 2000,- Kč je dopravné zdarma), platba dobírkou bude účtována 49,- Kč. Balík bude doručen příjemci na uvedenou adresu, pokud nebude zastižen, bude mu nabídnut náhradní termín doručení nebo uložení na výdejním místě GLS Parcel shopu. V případě větší objednávky může být zboží rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky.  

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu nákladů na dopravu. Při odstoupení od smlouvy se zahraniční dopravné nevrací.

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ NA VÝDEJNÍ MÍSTO - GLS PARCEL SHOP

Dopravné, pokud  nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 39,- Kč (při objednávce od 1500,- Kč je dopravné zdarma) pro doručení na výdejní místo v ČR, platba  dobírkou je účtována 49,- Kč. Balík bude doručen na zvolené výdejní místo GLS Parcel Shop. V případě větší objednávky může být zboží  rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky.  

POZOR!  Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska,  uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě  nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu nákladů na dopravu. 

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ NA VÝDEJNÍ MÍSTO - ZÁSILKOVNA

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 59,- Kč (při objednávce od 1500,- Kč je dopravné zdarma) pro doručení na výdejní místo v ČR, platba dobírkou je účtována 49,- Kč. Balík bude doručen na výdejní místo Zásilkovny zvolené nakupujícím. V případě větší objednávky může být zboží rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky.  

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu nákladů na dopravu.

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ NA VÝDEJNÍ MÍSTO - PACKETA (SLOVENSKO)

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 89,- Kč (při objednávce od 2000,- Kč je dopravné zdarma). Balík bude doručen na adresu příjemcem zvolené pobočky Packety. V případě větší objednávky může být zboží rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky.  

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li  porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody  vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu nákladů na dopravu. 

ZBOŽÍ DORUČOVANÉ NA ADRESU - PACKETA HOME (SLOVENSKO)

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 139,- Kč (při objednávce od 3000,- Kč je dopravné zdarma). Balík bude doručen příjemci na uvedenou adresu, pokud nebude zastižen, bude mu nabídnut náhradní termín doručení nebo uložení na výdejním místě přepravní společností Packeta. V případě větší objednávky může být zboží rozděleno do více balíků, což nijak nezvyšuje celkovou cenu zásilky. 

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do 3 dnů od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě nevyzvednutí zásilky může prodejce požadovat náhradu nákladů na dopravu.

4) ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. Záruka se nevztahuje na zboží s porušeným hygienickým obalem.

5) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU - OBECNÉ INFORMACE

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně prostřednictvím e-mailu (nejlépe formou odpovědi na potvrzení objednávky) uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

U vícepoložkových objednávek lze odstoupit od smlouvy i pro jednotlivé kusy zboží, zbytek kupní smlouvy zůstává v platnosti. Pokud je vrácené zboží spotřebitelem poškozeno nebo opotřebeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu, popřípadě odmítnout jedná-li se o použití zboží hygienického charakteru. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Za poškození zboží je považováno i odstranění originálních štítků a visaček stejně jako jakékoli známky opotřebení.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě použití kosmetických nebo holicích výrobků.

Zboží můžete v zákonné lhůtě vrátit osobně na prodejně na Olomoucké 6 v Brně nebo zaslat zpět na adresu: B.fly s.r.o., Pálavské náměstí 2b, 62800 Brno. Zboží musí být vráceno nebo odesláno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zásilka je Vaším vlastnictvím až do chvíle jejího převzetí z naší strany, proto doporučujeme její vhodné zabalení, nejlépe v původním obalu, a pojištění. Ke zboží přiložte doklad o koupi a podepsaný papír s Vaším jménem a číslem účtu, na který má být vrácena kupní částka. Peníze budou odeslány na Váš účet nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než po převzetí zásilky. Náklady na zpětné doručení zboží se neproplácejí. Neposílejte zboží na dobírku!

Při odstoupení od smlouvy bude uhrazeno nejlevnější možné dopravné ke kupujícímu. Při odstoupení od smlouvy se doprava ze zahraničí k prodejci zákazníku nevrací.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo se v případě sporu s Prodávajícím obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, a to na Českou obchodní inspekci. Více informací na webových stránkách: https://www.coi.cz/.

7) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Dopravné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

8) ZPŮSOBY ÚHRADY

Veškeré způsoby úhrady dopravy a platby Vám budou nabídnuty v průběhu objednávky:
předplatba - zboží budeme expedovat po obdržení platby na náš bankovní účet.
dobírka - objednané zboží Vám zašleme a při převzetí toto zboží uhradíte.
platební karta - zboží budeme expedovat po autorizaci platby.

9) BEZPEČNOST

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

JAK POSTUPOVAT

  1. Zboží můžete reklamovat osobně na naší provozovně na Olomoucké 6, v Brně nebo jej poslat zpět na adresu B.fly s.r.o., Pálavské náměstí 2b, 62800 Brno. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  4. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  6. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  7. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Oblíbené značky

obrázek

Doprava zdarma nad 1 500 Kč

obrázek

Záruka originality

obrázek

Bezpečná platba

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů