Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě UpravSe.cz, provozovaném obchodní společností B.fly s.r.o. se sídlem Pálavské náměstí 2b, 628 00 Brno, Česká republika, IČ: 27709094, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddělení C, vložka 53455.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi B.fly s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.upravse.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem. 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. 

Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás. 

V případě nevyzvednutí zásilky (porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího), má kupující povinnost uhradit prodejci náklady spojené s odesláním zásilky. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

4. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Způsoby platby, náklady na doručení

Bankovním převodem - Česká pošta doporučený balík - doprava 68 Kč; Česká pošta balík do ruky - 99 Kč. Pro platbu bankovním převodem obdržíte potvrzovací email s informacemi k provedení platby. Zásilkovna na pobočku - 45 Kč. PPL - 99 Kč. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet.

Na dobírku (hotově při převzetí zboží) - Česká pošta balík do ruky - doprava 138 Kč. Zásilkovna na pobočku - 84 Kč. PPL - 138 Kč. Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, Zásilkovna nebo PPL).

Hotově při osobním odběru - ZDARMA. 

Platba kartou - Česká pošta doporučený balík - doprava 68 Kč; Česká pošta balík do ruky - 99 Kč. Pro platbu bankovním převodem obdržíte potvrzovací email s informacemi k provedení platby. Zásilkovna na pobočku - 45 Kč. PPL - 99 Kč.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodejce povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Na Slovensko - dobírkou (hotově při převzetí zboží) - Slovenská pošta balík I.třídy - doprava 189 Kč. Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Slovenská pošta). Zásilkovna - 118 Kč. Zboží zaplatíte na pobočce Zásilkovny.

Na Slovensko - platební kartou - Slovenská pošta balík I.třídy - doprava 150 Kč. Zásilkovna - 79 Kč.

6. Způsob doručení

Doručení Českou poštou a PPL - zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

V případě nepřítomnosti má být adresátovi balíku zanecháno „Oznámení o uložení zásilky“, kterou je možno následně vyzvednout do 7 dnů na přepážkách České pošty. Upozornění – z mnohých zkušeností je zřejmé, že poštovní doručovatel ne vždy toto oznámení vyplní a zanechá v místě Vašeho bydliště.

Doručení a přeprava přes Zásilkovnu - zboží je doručeno na zákazníkem vybranou pobočku Zásilkovny, kde si může balíček vyzvednout po dobu 7 dní. 

Doručení a přeprava přes PPL - zboží je doručeno na zákazníkem zadanou adresu zpravidla následující pracovní den.

Objednané zboží je expedováno následující pracovní den od přijetí objednávky, pokud je skladem. Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho mailovou adresu. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky nebo mailem a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.

7. Dodací podmínky

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

8. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na zboží s porušeným hygienickým obalem. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit je třeba, aby nejlépe ihned, informoval provozovatele obchodu (e-mailem). Objednávka je v takovém případě provozovatelem stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu po jeho převzetí od dopravce. A poté doručit do 14 dnů zboží v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném (avšak kompletním) obalu. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, nebo je obal poškozený či nekompletní, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí o kolik bude snížena původní cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně dokladu o nákupu, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), včetně nějlevnějších nákladů na doručení k němu, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku převzetí vráceného zboží. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí spotřebitel. 

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

B.fly s.r.o. 

Pálavské náměstí 2b 

628 00 Brno

Dodavatel má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy předmětné zboží není na skladě, nebo jej není možné dodat, případně se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod).

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. 

11. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu 

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu shop@upravse.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, více zde.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online zde. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.